30/06 tarihinde kayıtların kapatılması ile ilgili açıklama

30/06 tarihinde kayıtların kapatılması ile ilgili açıklama

30/06 tarihinde kayıtların kapatılması ile ilgili açıklama

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 30.06.2020 tarihinde özel yarışmalar için yeni kılavuz ve taahhütname yayınlamıştır.  İlgili talimatın 2.2 maddesi ilk cümlesi 'COVID-19 PCR testi istenmesi zorunludur. Etkinlik tarihinden 2 gün önce kayıtlar kapatılacak, en geç 72 saat önce yapılmış PCR testinin negatif çıktığına dair sonucu  istenecektir.' ifadesi içermektedir. Bu ifadenin uygulama zorluğu, ifadenin kapsamının belirsiz olması sebebiyle 30.06.2020 tarihinde yarışımızın kayıtları geçici olarak kapatılmıştır. Özel koşu talimatının hazırlığına katkı verdik ve vermeye devam edeceğiz.

Düzenlemenin son hali organizasyonumuz ve katılımcılar için hem sağlıklı hem de uygulanabilir olduğu vakit kayıtlarımızı tekrar açacağız. Yarışa kalan zamanı da düşünerek bu konuda kesin açıklamayı Temmuz ayı ikinci haftası içinde yapmayı amaçlamaktayız.

Saygıyla duyururuz.